Month: januari 2018

General data protection regulation gdpr kurser och utbildning i Stockholm

En oönskad lagstiftning som tränger igenom allt och orsaken till många gråa hår – eller en nödvändig kunddriven reglering och ett springbräda för ny verksamhet inom gdpr kurs? Cognizant höll en välskött frukost den 27 april med målet ”Hur kan general data protection regulation skapa nya affärsmöjligheter” med sikte på att se bortom komplement och fokusera på GDPR UTBILDNING.

Det är mindre än XX dagar kvar och klockan tippar snabbt. GDPR träder i kraft i maj 2018, och inget företag kan undvika det med tanke på de stora påföljderna om du inte följer. Så är den här hektiska perioden verkligen en bra tid att börja se bortom förordningarna?

Ja det är det. För de som lyckas spela korten helt från början kommer nya möjligheter att uppstå. Vad ska man göra då? Medan det inte finns någon silverkula-lösning, är den hemliga såsen till framgång en blandning av en helhetssyn, öppenhet och förtroende. Sekretess blir snabbt den avgörande frågan om den digitala eran där kundförtroende är avgörande för framgången efter överensstämmelse.

Lita på, ett huvudtema
Enligt en rådgivningspraxis i Analytics och informationshantering i Norden finns det två möjliga tillvägagångssätt när man tar upp general data protection regulation : affärsmodellens tänkande och bara tänkande.

Den förra är ett mer konkurrenskraftigt tillvägagångssätt där konsumentförtroende är huvudtemat. Förtroende är nämligen det värde som kommer att definiera ditt företag i den digitala tiden, och ett allvarligt åsidosättande innebär förlorat företag. För att lyckas är det superkritiskt att strukturera rätt kundsamtycke. Var ska du börja? Att börja med juridiska skäl är en bra start.

GDPR som företagsansvarig

Ett annat svenskt företag startade GENERAL DATA PROTECTION REGULATION för ett år sedan, och företagets chefsinformationssäkerhetschef, anser GDPR som enablerande av en positiv spiral av fördelar. Om kunderna litar på företaget och ger sitt samtycke till att lagra och använda personuppgifter får du bättre insikter och kan öka relevansen i dina erbjudanden. Men hur etablerar du förtroende? Det handlar om att skapa öppenhet genom processerna.

Vad har deras ansträngningar resulterat i hittills? Förutom att skapa ett bra tillfälle att bygga en ny e-handelslösning har arbetet medfört intressanta framtida affärsmöjligheter relaterade till IoT, biometri och värmekartor i butikerna.

generaldataprotectionregulation stockholm generaldataprotectionregulation general-data-protection-regulation-stockholm General data protection regulation Stockholm GDPR-stockholm gdpr kurs och utbildning

Kundcentrerad, anpassad tillvägagångssätt

En sekreterare för sekreterare vid en bank säger att GENERAL DATA PROTECTION REGULATION TECH inte handlar om att följa integritetslagstiftningen utan snarare om att möta kundernas förväntningar. Det är genom ansvarighet att du bygger tillförlitliga kundrelationer och gör det möjligt att omvandla risker till fördelar.

Deras eget GDPR-arbete går framåt tack vare ett tvärfunktionellt team och ett globalt förankrat tillvägagångssätt där en privatkännlig företagskultur främjas. De kräver också en ny position: Dataskyddspersonal, en multi-tasker med kunskap om säkerhet, juridik och teknik, som ska skydda integritetsfrågor.

Problemlösning och nya metoder

En senior säkerhetsforskare hos ett ledande telekomföretag innebär att general data protection regulation handlar om riskhantering mer än följande regler. Det är ett kulturellt steg där du måste flytta sekretessfrågor närmare dem som arbetar med det för att se resultat.

Vad betyder det egentligen? Organisationerna bör utveckla medarbetarens tekniker och färdigheter, anpassa ett mer holistiskt ingenjörs-juridiskt perspektiv och fokusera på problemlösning. För en sak är klart: du kan inte bara gömma sig bakom reglerna längre.